česká verze english version

Elektrochemický detektor

Elektrochemická cela je založena na vyjímatelné pracovní elektrodě vyrobené z uhlíkového vlákna. Obnova povrchu pracovní elektrody se provádí elektrochemickou cestou. Elektroda z uhlíkové vlákna může být použita pro amperometrické analýzy. Zařízení poskytuje uživateli značnou flexibilitu jelikož povrch uhlíkové mikroelektrody může být vhodně modifikován a to dle požadované selektivity vůči analyzovaným látkám.