česká verze english version

Software

Mikroinjektor LabFlow je ovládán vlastním programem, dodávaným výrobcem zařízení. Mikroinjektor umožňuje práci s vybranými injekčními stříkačkami typu Hamilton. Dialogové okno software je navrženo tak, aby bylo zajištěno intuitivní ovládání injektoru obsluhou. Propojení injektoru s PC je zajištěno standardním komunikačním rozhraním USB nebo technologií WiFi.

 

 

Průtočná elektrochemická cela je řízena modulem ControlUnit a ovládána on-line řídícím softwarem, který zajišťuje ukládání a vyhodnocení amperometrických či voltametrických dat. Software je dodáván výrobcem zařízení LabFlow.

 

K vyhodnocení naměřených dat (křivek: píků a vln) vyl vytvořen speciální software el-Chem Viewer, který je bezpoplatně distribuován vývojovým týmem zařízení LabFlow a je k dispozici na www.lchem.cz/elchemviewer.htm. Ovládací manuál resp. technická dokumentace je k dispozici (Sensors 14, 13943-13954, 2014).